Tigra Sneek
jissink
Tigra Sneek
Willemstraat 1
8601 GH SNEEK
Telefoon: 0515-430038, Fax: 0515-438431
Email: sneek@tigra.nl

Laatste Nieuws

Pedicure in de praktijk
11/ 04/ 2014
Naast de diŽtiste hebben wij nu ook pedicure bij ons in de praktijk NVFB- ZwangerFitģ cursus
1/ 04/ 2014
De NVFB- ZwangerFitģ cursus wordt op de woensdag avond gegeven.

de Fysiotherapeut
banner_1242295972.jpg

Huisregels en bejegening

Huisregels
Omdat er in de praktijk meerdere cliŽnten aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliŽnten, bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving te creŽren en te houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven.

Algemeen:

 • CliŽnten worden verzocht zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliŽnten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of vermissing van eigendommen in het pand of buiten terrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen. Naast de praktijk is een parkeerplaats waar u vrij gebruik van kan maken. Parkeren in de Willemstraat is alleen voor vergunninghouders. U kunt hier wel parkeren door gebruik te maken van een parkeerkaart (voor 60 min.). Deze kunt u krijgen bij uw behandelend fysiotherapeut.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • In de gehele praktijk geldt een algeheel rookverbod.

Tijdens de behandeling of in de oefenzaal:

 • Het gebruik van een handdoek tijdens de behandeling is gewenst.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens oefenen in de oefenzaal is verplicht.
 • De apparaten die u gebruikt dienene na gebruik schoon achtergelaten te worden. Dit kunt u doen met de daarvoor aanwezige schoonmaakspray en de papieren handdoeken of u eigen handdoek.
 • Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.
 • Indien u uw kind(eren) mee wilt nemen dan dient u dit met uw behandelend fysiotherapeut te overleggen en geschiedt dit geheel op eigen risico.

Bejegening
Voor de omgang met en het behandelen van de client zijn er ook een aantal richtlijnen opgsteld volgens welke de praktijk werkt.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliŽnt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliŽnt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliŽnt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliŽnt behandeld kan worden.
 • Als een cliŽnt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliŽnt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliŽnt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliŽnt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliŽnt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beŽindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliŽnt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

  Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.