Tigra Sneek
jissink
Tigra Sneek
Willemstraat 1
8601 GH SNEEK
Telefoon: 0515-430038, Fax: 0515-438431
Email: sneek@tigra.nl

Laatste Nieuws

Pedicure in de praktijk
11/ 04/ 2014
Naast de diëtiste hebben wij nu ook pedicure bij ons in de praktijk NVFB- ZwangerFit® cursus
1/ 04/ 2014
De NVFB- ZwangerFit® cursus wordt op de woensdag avond gegeven.

de Fysiotherapeut
banner_1242295972.jpg

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Tarieven
Per 1 januari 2013 gelden de volgende tarieven:

Zitting Fysiotherapie €30,-
Intake Fysiotherapie €35,75
Zitting Manuele therapie
€40,-
Intake Manuele therapie
€45,75
Screening DTF
€13,-
Toeslag aan huis behandeling
€12,-
Toeslag instelling
6,-
Zitting Groepstherapie (3-4 pers.)
€25,-
Zitting Groepstherapie (5-10 pers.)
€16,-
Niet nagekomen afspraak
€30,-
Kort verslag
€30,-
Lang verslag
€50,-

Medische fitness 1x per week €30,- per maand
Medische fitness 2x per week €55,- per maand

Deze tarieven zijn gebaseerd op de tariefstelling van De Friesland.

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden zijn conform KNGF richtlijnen.

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
  • De cliënt is onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan hem/ voor hem geleverde diensten.
  • Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • De declaraties van de fysiotherapeut worden rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar. Bent u niet voor fysiotherapie verzekerd (bijvoorbeeld geen aanvullende verzekering), bent u verzekerd bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten, of hebt u het maximaal aantal behandelingen bereikt, dan gelden de praktijktarieven die bij u geïnd worden. Hierbij geldt een betaling binnen 30 dagen.
  • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen in de aanvullende verzekering.
  • De declaraties van de praktijk dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
  • Indien de praktijk zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.